Examples from coloured linocut cycle

Meditace o životě (Svět jednotlivců) - Meditations about life (World of individuals), 1915

Origin: Private collection (Svět mého psa); Kroutvor, Josef; Ajvaz, Michal; Hruška, Petr; Pelánek, Jan: Josef Váchal. 491 s. Praha (CZ): Argestea 1994. ISBN 0-8109-3127-3.


Svět mého psa (World of my dog), 255 x 230 mm
> 1359 x 1518 | 815 x 911


Svět amoeby (World of amoeba), 255 x 220 mm
> 1360 x 1582 | 787 X 915


Motýl a kukla (Butterfly and nympha), 290 x 248 mm
> 1360 X 1603 | 772 X 910