Luzný od Břežníku - Luzný (Lusen) as viewed from Březník hill

Photo: Petr John, březen 1998

> location on tourist's map