Fotogalerie


Josef Váchal ve Studeňanech

Unikátní fotografický materiál. 85 snímků pořízených ve Studeňanech koncem 40. let neznámým autorem. Rozměr fotografií je pouhých 23 x 36 mm.

>>> VSTUP DO GALERIE


Josef Váchal v různých úsecích života

Pozn.: Pokud se vám po kliknutí nezobrazí fotografie v plné velikosti, povolte ve svém prohlížeči vyskakovací okna pro tuto stránku.

Zdroje:
[1] - Kroutvor, Josef; Ajvaz, Michal; Hruška, Petr; Pelánek, Jan: Josef Váchal. 491 s. Praha: Argestea 1994. ISBN 0-8109-3127-3.
[2] - Olič, Jiří: ...Nejlépe tlačiti vlastní káru sám: život Josefa Váchala. 257 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1993. ISBN 80-85192-57-8.
[3] - Kaše, Jiří a kol.: Portmoneum: Museum J. Váchala v Litomyšli. 55 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2003. ISBN 80-7185-595-2.
[4] - Bajerová, Marie: O Josefu Váchalovi. 188 s. Praha: Praž. imaginace 1991. ISBN 80-7110-017-X.
[5] - Olič, Jiří: Neznámý Váchal: život umělce. 254 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2000. ISBN 80-7185-283-X.
[6] - Váchal, Josef: Živant a umrlanti. 125 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1995. ISBN 80-85192-37-3.


Jiné fotogalerie

Místa spjatá s Josefem Váchalem více či méně významná.

> Milavče u Domažlic - rodiště Josefa Váchala

> Neprachov

> Ulice Josefa Váchala v Litomyšli

> Hroby Josefa Váchala a Anny Mackové v Radimi u Jičína