Hora proroků - ukázky

< zpět

Zdroj: Emmerichová, Anna Kateřina: Hora proroků (přel. Jakub Deml). Sursum 1991. ISBN 80-901038-1-2.

Dřevoryty:

< zpět