Kus žvance a hrst tabáku
Dopisy Josefa Váchala Ctiboru Šťastnému z let 1949 - 1958

- ukázka

< zpět

Zdroj: Váchal, Josef: Kus žvance a hrst tabáku: dopisy Josefa Váchala Ctiboru Šťastnému z let 1949 - 1958. 143 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2004. ISBN 80-7185-667-3. (str. 24 - 25)

Pozn.: Váchalovy poznámky pod čarou jsou zde uvedeny v šikmých závorkách přímo v textu, odkazy na ediční poznámky a komentáře jsou vypuštěny - tyto jsou pouze samostatně uvedeny kurzívou pod textem.

-x-

Začátek dopisu ze dne sv. Matěje 1953:

Milený pane Ctibore neŠťastný! /nešťastnej, že tenhle dopis celý přečtete/

Nuž, vzhůru dnavci této země, zde, Vám můj dnes hod, kořisti grafické zas bod! Ha, ha, to se cítíte zklamán, nad tou zásilkou ode mne, ve které pár nátisků jen a dost! Holt, každé proč má své proto! Dosud nebylo mi nic z Prahy vráceno a ďas ví, bude-li. Ti komisionáři dají si na čas, jako pan profesor J. s vrácením rukopisu, přednášky to mé z r. 1935 na Kr. Vinohradech v Klubu přátel pokroku, o umění. Doplnil jsem to nyní a poputuje rukopis na Moravu. Profesor si to bez mého dovolení přepsal na stroji. Jiný, znamenitý celkem kunčaft v posledních třech létech, zemřel 14. ledna, na utahání prácí, 52 letý. Jakož i proto, že se - usbíral. /On se vlastně "uexlibrisoval", neboť umírání stalo se cestou domů ze značkařské schůze/ Jeden den strávil v týdnu doma, tři dny ve vlaku a tři dny ve slovenském Svitu. K nám zavítal třikráte za rok. On, živě šestičlennou rodinu, zakupoval práce ode všech Hollaristů, po tisíci Kč měsíčně vyplácel Štikovi a Majerovi (členu Akademie) na jihočeské motivy, dával si zhotovovat stočky a platil tiskárně - ha, jaký as musel mít příjem, tento novodobý šlechtic? Za ním se svezlo pár českých bibliofilů a dali dohromady společnost na využitkování Váchala - a tak pořízeny reprodukce celých stran mého Orbisu, /ale vykleštili tuto mou knihu "po svém", bez mého vědomí!/ a že se to vydá v 99 exempl., s kolofonem: mistru k jeho šedesátinám. Aby tak obešli dnešní zákony vydavatelské. Tož to mělo vzbudit zdání, že kniha vyšla už v r. 1944, kdy nikdo z těch parasitů na mě si nevzpomenul. Dozvěděvše se o zákulisí tohoto podniku, radu jsme ohledně reprodukčního práva vzali - a tož jen náhlá smrt toho dobráka sběratele vysvobodila ho z dalších starostí, kam to vlezl a s kým se spolčil. On odkoupil zbývající náklad od Poura, těch mých dřevorytů k E. A. Poe-ovi, od jiného nakladatele zas zbytek 10 povídek z Poe-a, k nimž Lacina devět čer. dřevorytů udělal. Nyní to chtěl spojit a vydat, k čemuž žádal mi o zhotovení chybícího obrázku. Tohle už silně smrdělo nakladatelskou vydírkou - a já mu na jeho tři dopisy neodpověděl, čekaje loni na jeho slibovanou návštěvu, že se - snad - domluvíme. Nepřijel, ač na exlibrisácké sjezdy jezdil. Tož - čekáme, co dědicové učiní. Inu: sběratelství je hyenismus, /a dělá se hlavně kvůli uložení kapitálu, pro dětičky, ha, ha! Ty ho užijou, ha, ha!/ zrovna jako obchod zlodějstvo. Člověk nasadí si vši do kožicha, ani neví jak. To jsou následky demokracie, býti k lidem, ha, ha! "Pero psalo, rydlo hrálo - to se kurev kolem rozesralo! Jak kdys Alše, odřít chtěl Váchala, tuše, obchodní že zdatnost u něj malá, z laciného kraje kněhoznačkař, ku placení ukázav se býti velký sračkař!" Na štěstí synovec byl strýcem náležitě očkován, proti té české svrabařině a vydírce, naučiv se v naší louži chodit.

...


Sdružení českých umělců grafiků Hollar, založeno 1917.
Karel Štika (1898 - 1975), malíř, grafik a spisovatel.
Antonín Majer (1882 - 1903), malíř a grafik.
Orbis Pictus aneb Doplňky k J. A. Komenského Světu v obrazech. 1932.
Edgar Allan Poe(1809 - 1849), americký básník a prozaik. Váchal u Poura vydal soubor grafických listů s názvem Edgar Allan Poe (1946).
Bohdan Lacina (1912 - 1971), malíř, grafik, ilustrátor a sochař.

-x-

< zpět