Meditace o životě (Svět jednotlivců) - ukázky

< zpět

Zdroj: Soukromá sbírka (Svět mého psa); Kroutvor, Josef; Ajvaz, Michal; Hruška, Petr; Pelánek, Jan: Josef Váchal. 491 s. Praha: Argestea 1994. ISBN 0-8109-3127-3.

Cyklus sedmi barevných linorytů, 1915.
Opatřeno komentáři ze studie Sigismunda Boušky (viz Ke stažení >)

"Svět mého psa." Zajímavá komposice! V temně potištěném čtverci pozorujete černé poprsí psíka a vedle něho na pravo rudou hlavu Váchalovu v profilu, dobře portretovanou s charakteristickou vlnou profilu, jež se zvedá mezi čelem a nosem, protčenou šikmou, bílou čarou cvikru. Pán pozoruje svého psa. Mezi nimi jakoby duhový pruh světla. Nad nimi dva kosé proudy světelné, jež se křižují a v centru rýsuje se kresba otevřeného oka. Má to být sudba?, vyšší určení? Vztah člověka a zvířete věrného? Či ostražitost psí? Nechápu všeho, co na tomto listě je naznačeno. Pán klade levici na prsa psa. Na levo barevný sloup, dole svět psí: bílá a bíle přetrhaná kontura zajíce (patrně vášeň Ořechova proháněti v polích za Vršovicemi dopadeného ušáka), vedle nějaký "Oříšek obecný," kamarád z ulice, jiný kamarád: větší honební pes se vztyčeným prutem kdesi na rozcestí . . . List pracován s velikou láskou komposičně, myšlenkově i barevně a patří k nejlepšímu, co Váchal dovedl.


Svět mého psa (255 x 230 mm)
> 1359 x 1518 | 815 x 911

-x-

První list cyklu Svět jednotlivců jmenuje se "Svět amoeby". Váchal vidí pod drobnohledem život živoků nejnižších. Jsou to rostliny? Jsou to zvířátka? Různobarevné kruhy shlukly ve všech jasech duhy, tu a tam se kruhy protínají, částečně se kryjí, úseky září jinou barvou než kruh vlastní. A tu v kruhu jednom jest více kruhů soustředných, různobarevných, a z jádra vykukuje hlavička jakéhosi tvora, opatřená vynikajícími dlouhými chapadly. Nejmenší, drobnohlední živoci - a podivno! Musíte mysliti na největší tvory Boží: hvězdy, nesmírné koule různých svítících barev, na jejich shluky a nesmírná množství jedinců, již vedou život samostatný. A náhle od Váchala nese vás myšlenka k Březinovi. - "Život kolem keře" je druhý list. Čistě váchalovský list. Barevný čtverec pokryt úplně barvami. Vyniká krvavá, pak různé odstíny modré: blankytná, temná modř, fialová v několika nuancích, žlutá. Formy se proplétají v jednom shluku: větve, snítky, květy různých forem karafiátových . . . A nahoře uprostřed prosvítá hlava mystického tvaru, očí otevřených, rudých, plných rtů, s vlasy zelenými. Zdá se, jako by pravá paže a ruka za těmi snětmi a květy, zeleně prosvítající, objímala všecky ty formy, celý ten život. Nechápu toho všeho dobře, ale tuším cosi tajemného, životného, teplého. Vůně krve a pohyb vnitřního života z toho dýše. List silné básnické koncepce. Tak jest u mnohých a nejkrasších tvoreb mistrových. Nechápete, tušíte jen cosi neobyčejného, krásného, nevšedního. Jiný život, nehmotný, nad hmotou vládnoucí, utajený davu a lidem duchovního života, prosvítající ze tmy.


Svět amoeby (255 x 220 mm)
> 1360 x 1582 | 787 X 915

-x-

Krásně barevný, každému jasný a přístupný. Na pozadí temnomodrých listů vznáší se obrovský motýl fantastických tvarů.


Motýl a kukla (290 x 248 mm)
> 1360 X 1603 | 772 X 910

< zpět