Ukázky nejrozměrnějších barevných dřevorytů Josefa Váchala

< zpět

Zdroj: Kroutvor, Josef; Ajvaz, Michal; Hruška, Petr; Pelánek, Jan: Josef Váchal. 491 s. Praha: Argestea 1994. ISBN 0-8109-3127-3.


Legenda o puklém džbánu (734 x 448 mm, 1934)


Výtvarné zjevy (718 x 450 mm, 1934)

< zpět